Før løpeturen

Hvorfor løper jeg?

Det er mye godt vi som løper kan få ut av en løpetur; innvendig ro, mindre stress, følelse av en skikkelig hardøkt, stor mengde forbrente kalorier, bedre løpeteknikk eller rett og slett en time med veldig mindful tilværelse.
Uansett hvorfor du løper er det viktig å ha stilt deg dette spørsmålet; hvorfor løper jeg?
Din grunn, og din indre motivasjon til løpetur, er hva som kommer til å gjøre deg til en løper over tid, og det er over tid de gode resultatene kommer.
Slankere, raskere, mindre tid på 10km, bedre utholdenhet til fotballen, økt tåleevne til stress.. Dette tar tid å komme i mål til, og ditt hvorfor er det som vil føre deg dit.

Hvordan skal jeg løpe?

Etter at du er blitt bevisst ditt hvorfor er det enklere å lage en god plan for løpeturen din, ditt hvordan du skal løpe.
En god plan  kan inneholde mål og delmål, struktur for hver løpetur, bestemt distanse, hastighet, retning, underlag og mye mer. Alt dette for at du skal måtte ta mindre valg, ta tryggere valg, og bruke større del av løpeturen din til å være tilstede godt vitende om at denne løpeturen er godt for deg og dine ønsker.

Hva skal jeg ha ut av denne økta?

Etter hvorfor og hvordan er det opp til deg å reflektere over hva du skal ha ut av denne økta. Hva du skal fokusere på underveis, og hva du skal tenke over etter løpeturen så du kan bli enig med deg selv at dette var en bra løpetur.
Et slikt hva kan besvares med farts- og teknikktrening, aktiv restitusjon, naturopplevelser, «koble hodet av jobb» og mange andre små og store delmål til ditt hvorfor.

Underveis

Holder jeg riktig intensitet?

Gleden av løping, fremgang og måloppnåelse er avhengig av fravær av skader, problemer/vondter og sykdom.
Styring av riktig intensitet er noe av det som forebygger slikt fravær størst, i tillegg til å sikre størst mulig gevinst opp mot ditt hva.
Intensiteten kan måles på flere måter, fra laktatmålinger, vo2max kalkulatorer og tester, minutter per km, km per time, prosentandel av hjertefrekvens og Borgs skala for opplevd anstrengelse. Uansett hvilken metode du bruker, pass på å følge opp under løpeturen med å sjekke om du ligger innenfor riktig intensitet. Et tips om dette; legg igjen ego hjemme før du legger ut på løpeturen.

Har jeg riktige pauser?

For de løpeturene du skal kjøre som intervaller er varigheten på pausene veldig avgjørende for kvaliteten av arbeidsdagene.
Enkelt sagt; skal du bli raskere ha lengre pauser, skal du bli mer utholden ha kortere pauser.
Veldig mange kjører kun korte pauser, men prøver samtidig bli raskere. Dette blir som å kjøre bil med både gass og brems på samtidig.

Hva er positivt med denne turen?

Som tidligere nevnt er det din indre motivasjon som kommer til å ta deg lengst og for å underbygge denne vil takknemlighet og tilstedeværelse underveis være viktig. Å løpe samtidig som du reflekterer over hva som er positivt er en fin og effektiv måte å koble sammen positive opplevelser med løping, som vil forsterkes over tid og du vil oftere få disse positive opplevelsene selv før du er ute på løpetur.
For de som ønsker en neurologisk forklaring på dette kan google «neurons that fire together wire together»

Etter løpeturen

Holdt jeg meg til planen?

Hva var planen for økta, hva gjorde jeg og hvorfor gjorde jeg slikt? En god gjennomføring støttes opp av en god evaluering i etterkant, og det er her all læringsutbyttet sitter. Hold jeg meg til planen, riktig intensitet og pauser? Hvis ikke, hvorfor gjorde jeg annerledes?
Alle gode løpeturer bygger på gode valg, og selv om gode valg kommer fra gode erfaringer så er det som oftest dårlige erfaringer vi bygger de gode erfaringene på. Så start med en rask evaluering etter hver løpetur, og se hvor lett du blir en bedre løper.

Hvilke to ting var bra med denne løpeturen?

Som tidligere nevnt er vår indre motivasjon viktig for oss, og det å stille seg spørsmål om hvilke to ting som var bra skaper både en positiv forankring til løpeturen, men også en positiv selvtillit ved økt tro på vår egen evne til å gjennomføre en løpetur.

Hva kan jeg bli bedre på til neste gang?

Avslutningsvis kan vi gjerne sette oss et punkt vi kan forbedre. Dette trenger ikke være noe vi er misfornøyd med, noe som var dårlig, men noe vi tror kan gjøres bedre og et mål for neste økt.

Ved å stille oss slike spørsmål vil vi kunne øke gleden, motivasjonen og kvaliteten på hver løpetur. Det vil føre oss fremover med positivt forankrede opplevelser og en økt selvbevissthet og selvtillit til løping.
Håper dette kan gi deg en økt positiv opplevelse av neste løpetur, og så er jeg åpen for sparring av ideer og disse spørsmål på mail.Vennlig hilsen, Robin 🙂
Robin@rawtrening.no