Anti-inflammatoriske medisiner i idrett og trening. Kan de gjøre mer skade enn nytte?

Skrevet av RAW Trening | 27. juni 2018 | Ingen kommentarer

Anti-inflammatoriske medisiner er enkelt tilgjengelig og kan kjøpes uten resept på apotek.

Medisinene går også under forkortelsen NSAIDS som står for Non-steroidal anti-inflammatory drug, og de mest kjente her er:

  • Voltaren (diclofenac)
  • Ibux (ibuprofen)
  • Acetylsalisylsyre

De overnevnte medisinene brukes som smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende.

Jeg opplever i klinikken at mange mosjonister, men også aktive idrettsutøvere forteller meg at de bruker NSAIDS i forbindelse med konkurranser, trening og andre aktiviteter, hvor mange lever i troen etter en gammel myte om at Voltaren og betennelsesdempende virker forebyggende mot både muskestølhet og belastningsskader.

Det finnes ingen relevante data som beviser denne påstanden, men en nyere svensk studie viser derimot at NSAIDS kan ha en motvirkede effekt av hva denne ”gamle myten” bygger på.

Studien ble gjennomført ved Karolinska institutet i Sverige og beviste at betennelsesdempende legemidler som du kan kjøpe i butikken eller på apoteket uten resept kan hemme muskelveksten i forbindelse med trening og spesielt styrketrening.

I denne studien ble friske kvinner og menn i aldersspennet mellom 18 og 35 år delt opp i to grupper.

Den ene gruppa skulle i åtte uker innta en daglig dose på 1200mg med stoffet ibuprofen (tilsvarende 3 ibux a 400 mg), mens den andre gruppa i samme tidsperiode inntok en lav dose med acetylsalisylsyre daglig ( dose 75mg) .

I åtte uker trente begge gruppene 3 ganger ukentlig de store musklene i lårene og leggene.

Resultatet etter åtte uker viste da at gruppen som hadde gått på en relativt høy dose med ibuprofen utviklet halvparten av muskelmassen, og scorte dårligere på målt styrke enn gruppen som fikk en lav dose med acetylsalisylsyre til sammenligning.

 

Verdt og merke seg her er at dette er en høy dosering av NSAIDS over en lengre tidsperiode, men det anbefales uansett ikke å ta smertestillende piller for å dempe stølhet, for å kunne gjennomføre en konkurranse eller for å forebygge belastningsskader. Bruk kun smertestillende om du har en akutt skade.

Er du usikker, søk råd hos noen fagkyndige!

 

Kilde: Lilja, Mats & Mandic, Mirko & Apró, William & Melin, Michael & Olsson, Karl & Rosenborg, Staffan & Gustafsson, Thomas & Lundberg, Tommy. (2017). High‐doses of anti‐inflammatory drugs compromise muscle strength and hypertrophic adaptations to resistance training in young adults. Acta Physiologica. 222. 10.1111/apha.12948.