Oppføringer av Robin

, ,

Fysisk trening – fotball

For å lykkes med å imøtekomme alle krav stilt til fotballspillere på et lag gjennom sesongen er det viktig å strukturere trening riktig ved bruk av strategier for å identifisere de individuelle behovene til hver spillere. De overordnede målene er å maksimere tilgjengelighet og optimalisering av spillere for hver kamp, å sikre hver spillers fysiske og […]

, ,

Fysisk trening – Rugby

Hvorfor, hvordan og hva en fysisk trener vil ha å si for et lag, med spesifikk fokus på rugby og forberedelsesperioden.   Sammendrag Effekten av en forberedelsesperiode på skaderisiko er godt dokumentert, med treningsbelastning antydet å være en kritisk faktor. Derfor er hensiktsmessig programutforming avgjørende for å utvikle styrke i forbindelse med strukturell stabilitet og […]

,

Hvordan trene for å forebygge skader?

Dette er en serie på flere innlegg, om skader og hvordan unngå dette. Les første her – Hvor lang tid tar en skade? Les andre her – Hvordan styre stress og belastning for utøverne? Les tredje her – Hvordan sove for bedre prestasjon og skadeforebygging Skader er generelt sett det største hindret vårt i vår utvikling […]

Hvordan styre stress og belastning for utøveren?

Dette er en serie på flere innlegg, om skader og hvordan unngå dette. Les første her – Hvor lang tid tar en skade? Les tredje her – Hvordan sove for bedre prestasjon og skadeforebygging Les fjerde her – Hvordan trene for å forebygge skader?

, ,

Hvor lang tid tar en skade?

Dette er en serie på flere innlegg, om skader og hvordan unngå dette. Les andre her – Hvordan styre stress og belastning for utøverne? Les tredje her – Hvordan sove for bedre prestasjon og skadeforebygging Les fjerde her – Hvordan trene for å forebygge skader?

,

Trening for gravide

Hvem skal være fysisk aktiv under graviditet? Disse retningslinjene er beregnet på kvinner som ikke har kontraindikasjoner som vil forhindre dem i å delta i fysisk aktivitet. Kvinner med absolutte kontraindikasjoner kan fortsette de vanlige aktivitetene i dagliglivet, men bør ikke delta i mer anstrengende trening. Kvinner med relative kontraindikasjoner bør diskutere fordeler og ulemper […]