Bli god på å tåle smerte!

Skrevet av RAW Trening | 27. oktober 2018 | Ingen kommentarer

Skap deg en god livskvalitet gjennom smertelindring og mentaltrening!

Når smerten tar over livet kan det være mer virkningsfullt å styre tankene og trene fysisk enn å bruke piller. Smerter er et av våre største helseproblem og påvirker livskvalitet, familieliv, jobbkapasitet og økonomi.

Mental trening gir deg gode muligheter for håndtering av stress og lindring av smerte

Når vi brått og uventet blir syke, skapes det usikkerhet og naturlig nok opplever da mange en utrygghet som skaper et negativt stress. Vitenskapelige studier har testet en rekke teknikker for å motvirke smerter, og flere av metodene har god effekt også med tanke på smertelindring og rehabilitering etter skade. Noen av de metodene vi bruker og som inngår i disse studiene er yoga, meditasjon, visualisering og andre mentale teknikker.

La toppidretten inspirere deg

Toppidrett har forlengst lyttet til forskning og skjønner verdien av å jobbe med teknikker som er basert på mental trening. De vet det påvirker idrettsutøveres selvtillit, motivasjon og kan når de anvendes bidra til reduksjon av angst og skape gode prestasjoner.

Langvarige smerter handler sjelden bare om fysiologi. Svært ofte har personer med kroniske smerter også med seg andre tunge ting i bagasjen. Usikkerhet rundt jobb, økonomi eller tungt omsorgsansvar kan være belastninger som gjør livet ekstra vanskelig.

Så mange som fire av fem har uspesifikke smertetilstander, det vil si at det ikke er noe å reparere. De må da lære seg å håndtere tilstanden best mulig. En kognitiv tilnærming er viktig del av behandlingen, det handler ofte om å snu tankemønstret.

Målet er at de som sliter med vedvarende smerter skal bli bevisste på sine tankemønstre, for deretter å trene på å endre tankene til å bli mer hensiktsmessige.

I stedet for å fokusere på en vond skulder eller rygg, jobber vi for at kundene våre skal lære seg å fungere til tross for plagene – lære å akseptere og leve med livet sitt slik som det er og med en sterk fokus på det du mestrer og trives med. Med mental trening lærer du å skape en ny bevissthet. Vi trener på øvelser som kan skru av negative tanker og fokusere på tanker som er mer offensive.

De mentale musklene kan trenes på lik linje med fysiske muskler og det samme gjelder også her. Det er vedvarende og kontinuerlig trening som gir endring, ikke en enkelt joggetur eller to runder på treningssentret.

Godfølelsen og livsutfoldelsen din innsats gir, er absolutt verdt strevet.

Nå har vi i RAW et godt tverr faglig samarbeid mellom klinikk og mental trenings avdelingen!

Ønkser du å vite mer om hva vi tilbyr så les mer her, eller ta kontakt med oss på Post@rawtrening.no