Tett på Tore Stiles: Slik holder psykologi-professoren seg motivert

Skrevet av RAW Trening | 2. oktober 2018 | Ingen kommentarer

Som du kanskje har fått med deg, har RAW et tett samarbeid med Trondheimsbedriften Coperio, en spennende bedrift som jobber med psykologi, teknologi og forskning. Vi har tatt en prat med gründer av Coperio og professor i klinisk psykologi ved NTNU, Tore Stiles, en stor kapasitet innen mental trening i Norge.  

Cecilie: Hva er årsaken til at du startet Coperio i 2003?

Tore: Det var og er først og fremst et ønske om å lære folk å mestre livene sine ved hjelp av nye vitenskapelige og dokumenterte metoder.

Cecilie: Hvem har vært og er din største inspirasjonskilde?

Tore: Jeg vil si at Nils Arne Eggen er det. Både i forhold til prestasjonsforbedring, og i forhold til det å utvikle individuelle ferdigheter og samspillsferdigheter. Det er fordi han har et øye for å se utviklingsmulighetene til den enkelte, og samtidig se hvordan det å utvikle den enkelte også gjør andre gode. Det igjen vil i neste omgang gjøre at laget/familien/bedriften når sine mål.

Cecilie: Hvordan holder du selv motivasjonen oppe som både gründer, forsker, psykolog og professor?

Tore: Det gjør jeg ved å hele tiden sørge for å holde meg oppdatert på ny kunnskap. Jeg sørger også for å kommunisere med andre engasjerte mennesker, og ikke minst sørge for å ha en riktig balanse mellom ytelse og restitusjon.

En av mine kjepphester er at mennesket er i urytme, og at kunsten både for toppidrettsutøvere og andre dødelige, er å være i mental og fysisk rytme.

Cecilie: Hvorfor kommer mennesket i urytme?

Tore: Det er på grunn av fleksitid, tidsklemma og at man hele tiden er «på». Vi har sosiale medier, man er på nett i tide og utide. Det er ikke noen rytme i når man er det og når man ikke er det. Det gjør at livsførselen blir i utakt med hjernens og kroppens måte å fungere på.

Cecilie: Hva er din største karrieremessige opptur?

Tore: Det er kanskje da jeg som ung forsker fikk en pris for fremragende forskning av «Kongelige Norske Videnskabers selskap». Det ga meg selvtillit til å gjøre en forskningsmessig karriere. Prisen fikk jeg på grunnlag av en vitenskapelig studie om sårbarhet for depresjon – altså hvordan folk tenker når de står i fare for å bli deprimert. Det handler om hvordan man konkret tenker negativt om seg selv og fremtiden, såkalte negative automatiske tanker.

Tore Stiles er grunnlegger av det tverrfaglige kompetansesenteret Coperio i Trondheim.

Cecilie: Hva er den viktigste mentale forberedelsen du gjør foran en prestasjon?

Tore: Det er at jeg går gjennom den overordnede strukturen. Hvis jeg for eksempel skal holde foredrag, terper jeg på rekkefølgen – og terper på enkelte formuleringer, som er sentrale i presentasjonen. Dette gjør jeg rett før.

Cecilie: Hva skjønner du nå som du ikke skjønte for 10 år siden?

Tore: Jeg skjønner nå at vi er i en teknologisk revolusjon, hvor vi i høyere og høyere grad  blir styrt av teknologiske hjelpemidler. For meg blir det viktig å nettopp kvalitetssikre at vi finner en god rytme i den nye tilpasningen. Mennesket har en enorm tilpasningsevne, men alt må skje i en god rytme, ellers kommer vi i ulage. Jeg tenker at vi ikke har noe valg i forhold til den teknologiske revolusjonen, så det dreier seg om hvordan vi skal mestre den på en optimal måte.

Cecilie: Hva er ditt beste tips for å ha god mental helse og mestre livet?

Tore: Det er å ha en god balanse mellom topp ytelse og restitusjon, og ikke minst gode relasjonsferdigheter.

Cecilie: På Coperio har dere en egen innovasjons-avdeling, hvor dere også forsker i noen av prosjektene. Hva vil du si er den viktigste nyvinningen?

Tore: Det vil jeg si er å utvikle læringskonsepter som gjør det mulig at alle mennesker kan oppleve å trene på de samme scenarioene, for eksempel med Virtual Reality-briller. Det er verdifullt fordi det forsterker muligheten for fruktbar erfaringsutveksling.

Det nettbaserte kurset Mental Styrketrening er også en viktig nyvinning, fordi det muliggjør at mange kan få tilgang til kunnskap og øvelser når og hvor de selv ønsker.


LES OGSÅ: 10 Kjappe med Ada Hegerberg!