CORONAVIRUS INFORMASJON OG RETNINGSLINJER

God håndhygiene er viktig for å hindre smitteoverføring. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann. Hånddesinfeksjon som du finner på RAW, er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig. Du bør tilstrebe å hoste/nyse i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albuekroken.

Har du symptomer på luftveissykdom, sår hals og/eller hoste, er det viktig at du avbooker din time, og avstår fra å komme til time/samtale. Husk også at du skal være symptomfri i 24 timer fra siste symptomer gir seg, før du kan gå ut.

Alle RAWs trenere og behandlere forholder seg til de samme retningslinjene og anbefalingene som våre kunder blir bedt om å følge.

MER INFORMASJON

Vi ber deg holde deg oppdatert på til en hver tid gjeldende retningslinjer. Du finner oppdatert informasjon, råd og retningslinjer på helsenorge.no og Folkehelseinstituttets hjemmeside. Informasjon om nytt Coronavirus (SARS-CoV-2) finner du her.

HUSK OGSÅ AT ONLINETRENING FUNGERER GODT!

Du skal som kunde av klinikken være trygg på at alle våre ansatte følger retningslinjene svært nøye. Er du usikker på noe, er du velkommen til å ta kontakt med oss på Post@rawtrening.no

Vi gleder oss til å se deg igjen!