Ikke glem hofta hvis du har vondt i kneet

Skrevet av RAW Trening | 25. oktober 2017 | Ingen kommentarer

I mitt daglige virke som Osteopat behandler jeg mange friske og aktive personer, som sliter med smerter og plager som oppstår i forbindelse med trening. Her er ofte kneet en syndebukk som går igjen, men det er ikke alltid man kan legge skylden på kneet alene - selv om det kanskje er der du kjenner at det verker etter en løpetur.

Dr. Gary Gray ved Gray institute har et poeng som treffer godt her: "the knee is stuck between the foot and hip and often knee pain is a result of an issue further away”.

Når en pasient kommer til meg med knesmerter, vil jeg alltid undersøke og behandle området som er utsatt for plager ut fra et bevegelse- og rehabiliteringsperspektiv – men jeg vil også undersøke andre regioner, som fot og ankel, hofte og korsrygg. Hensikten er å identifisere om det kan være andre faktorer som er med på å utsette kneet for ekstra belastning, som for eksempel nedsatt mobilitet, stabilitet eller motorisk kontroll.

Denne behandlingsmetoden går hånd i hånd med den Osteopatiske filosofien om at «kroppen er en enhet», og det er derfor jeg mener det er viktig å ikke bare se på problemet isolert, men også å se på kroppen i en større sammenheng. I mange tilfeller vil det si at det ikke er kneet alene som er årsaken til problemet.

Kroppen fungerer som en enhet – og har derfor også bevegelse utover flere plan når man setter alle strukturene sammen. En god blanding av motorisk kontroll, stabilitet, mobilitet og styrke rundt et sentralt ledd – som hofta og bekkenet, er viktig for funksjonen videre til «usentrale ledd» – som for eksempel ankler og knær.

Artikkelen Targeting the hips to prevent anterior knee pain av Daniel Lorenz belyser noen viktige poeng:

  • Fremre knesmerter er veldig vanlig, også hos friske personer – og årsakene kan være mange
  • Mange fokuserer på å trene isolerte øvelser på musklene på fremsiden av låret alene, men dette er ikke alltid nok til å få bukt med kneproblemet
  • Hofta spiller en sentral rolle i hvordan beinet (fot, ankel, kne, hofte og bekken) fungerer som en helhet, og har bevegelse i alle plan. For best mulig funksjon i ankler og knær er det derfor viktig å trene opp hofta og dens tilhørende muskler til å kunne fungere godt i alle plan.
  • Det å trene hofta funksjonelt kan ha en forebyggende effekt på knesmerter

Hoftas muskulatur er viktig for kneets funksjon, ettersom store deler av hoftemuskulaturen er med på stabilisere rygg, bekken og knær – spesielt når vi setter alt i bevegelse. En sterk hoftemuskulatur og en god evne til å stabilisere rundt bekkenet er viktig for prestasjon – men også for å forebygge skader. Ved å trene opp hofta kan du derfor også oppnå en bedre funksjonalitet rundt kneet ved plager.