RAW Online PT

Med Online PT har du din PT med deg over alt.

Det er personlig tilpasset, du får ukentlige tilbakemeldinger og justeringer av programmet og har samtidig fleksibiliteten til å trene hvor og når du vil.

Du fyller ut kartleggingsskjema og ut i fra dette skreddersyr din PT treningsprogram for deg. Vår app gir deg tilgang til all informasjon med mulighet for chat og loggføring. Slik at din PT kan følge med, gi deg nye planer og sikre god progresjon.