RAW Online PT

Med Online PT har du din PT med deg over alt.

Det er personlig tilpasset, du får jevnlige tilbakemeldinger og justeringer av programmet og har samtidig fleksibiliteten til å trene hvor og når du vil.

Du fyller ut kartleggingsskjema og ut i fra dette skreddersyr din PT treningsprogram for deg og videre gir deg nye planer for å sikre god progresjon.