RAW + Right to play

Skrevet av RAW Trening | 13. august 2018 | Ingen kommentarer

Det handler om barns rett til å leke. Og det handler om barns rett til utvikling. Vi i RAW er stolte av å kunne fortelle at vi er blitt offisiell samarbeidspartner med organisasjonen Right to Play.

Right to Play er en internasjonal humanitær organisasjon som bruker lek og idrett til å utvikle barns ferdigheter og bidra til sosial endring i områder som er påvirket av krig, fattigdom og sykdom. Organisasjonen fokuserer på å skape en positiv og bærekraftig utvikling på tre områder: Utdanning, helse og fredsskapende arbeid, uansett kjønn, hudfarge, etnisitet eller religion.

Vi vet at det er en sterk sammenheng mellom fysisk aktivitet og psykisk helse. Skal du utvikle dine ferdigheter, enten det er mentalt eller fysisk, er det viktig å se helheten. Dette er vår grunnleggende filosofi i Raw, det er dette vi tror på. En filosofi som er sterkt sammenfallende med Right to Play og det viktige arbeidet de gjør overfor barn i utviklingsland.

I tillegg til mentaltrening og lederutvikling, jobber vi i RAW hver dag med unge utøvere som ønsker å ta sine ferdigheter til et nytt nivå. I Norge er barns rett til lek, utdanning og utvikling en selvfølge. Å bidra til at barn skal kunne få muligheten til å lære, til å mestre og til å bli mer motivert for læring, gir for oss i RAW grunnleggende mening og er noe vi ønsker å støtte gjennom dette samarbeidet.

Gjennom å fokusere på skolemiljøet, både det fysiske og sosiale, sørger Right to Play for at elevene trives og har det bedre på skolen. En skolehverdag fylt med lek og aktivitet gjør at barna bygger relasjoner og utvikler sosiale ferdigheter. Gjennom å bruke lek og idrettsaktiviteter, tilegner barn seg viktig kunnskap om helse. Gjennom lek og idrettsaktiviteter lærer barn og unge respekt og hvordan de kan løse konflikter seg imellom.

Alle mennesker har rett til å lære, leke og utvikle seg. Det handler om menneskets grunnleggende rett til livsutfoldelse. Det handler om å gjøre verden litt bedre. Vi i RAW støtter Right to Play og den viktige jobben de gjør for barn i 16 land.

Her kan du lese mer om Right to Play.

http://www.righttoplay.no/Learn/ourstory/Pages/default.aspx