Slik tar du kontroll på følelsene dine!

Skrevet av RAW Trening | 7. november 2016 | Ingen kommentarer

Kjenner du at følelsene dine rett og slett tar overtak på rasjonaliteten og logikken din innimellom?

Vi kan nok betrygge deg om at du ikke er alene om dette! Kunsten handler ofte om å ta kontroll på følelsene, fremfor at følelsene tar kontroll over deg. Spesielt når det gjelder følelser som ikke leder til noe godt over tid. Dette kan være uro, negativt stress, sinne osv.

Vi mennesker er emosjonelle dyr. Vi tenker først med følelsene våre, før den logiske delen av oss «skrus på».

Denne logiske delen er litt tregere å sette i gang, derfor reagerer vi ofte på vegne av hvordan vi føler oss i øyeblikket.

Dette betyr at hvis du i utgangspunktet har en litt dårlig følelse når du står opp på morgenen, vil denne ofte farge resten av dagen og alle de valgene og møtene du har. 

Line gir råd om hvordan du kan bruke mental trening
Line gir råd om hvordan du kan bruke mental trening

I RAW jobber vi kun med evidensbaserte verktøy som hjelper deg med å ta kontroll på følelser og tanker, og som vil hjelpe deg med å nå dine mål mer effektivt.

Verktøy kan eksempelvis være:

  1. Målsettinger
  2. Visualisering
  3. Indre dialog
  4. Avspenning

MEN; et første råd for å ta kontroll på følelsene våre og evne å endre en negativ følelse med en mer konstruktiv er følgende:

 Aksept: Husk at en følelse kun er en følelse. Det er hvordan du tenker og forholder deg til følelsene dine som betyr noe. Første steg er derfor å finne en aksept i at du har det sånn du har det, for så å gjøre deg opp en mening om hvordan du vil ha det i stedet.

Å ta kontroll på følelser er ikke bestandig lett
Å ta kontroll på følelser er ikke bestandig lett men det finnes gode råd du kan trene på!

Lurer du på hvordan vi setter dette i system og trener deg i praksis?

Da er disse linkene gode:

1- her snakker Cecilie Ystenes om hva mental trening er

2. – her snakker Line Bakkevig om hvordan du kan jobbe med indre dialog

3. – Slik finner du godfølelsen, Cecilie Ystenes 6 tips i VG

Vi sier ikke at det er lett å ta kontroll på følelsene, men ved trening over tid så vil du evne raskere å endre en følelse til en ny følelse 🙂

Hilsen RAW mental trener teamet!

Line, Eva, Cecilie & Pia