Ta gode valg!

Skrevet av Line Bakkevig | 22. november 2018 | Ingen kommentarer

Gode valg gir deg muligheter, og gjør at du kan handle slik at du nærmer deg, og etter hvert kommer til målene det er viktig for deg å nå. Å ta gode valg bidrar positivt til deg selv, og dine omgivelser.

Noen valg krever umiddelbar handling – men veldig ofte har du bedre tid enn du umiddelbart kanskje tenker eller føler at du har. Husk – hold fokus på det som er innenfor din kontroll – også når du tar valg.

Som leder, eier, medarbeider, forelder, partner eller venn kan vi alle oppleve at omgivelsene krever handlekraft 24/7. Kanskje kjenner du på et ønske om å utsette, eller unngå, å ta valg som en enkel utvei her og nå, og glemmer at det også er et valg du faktisk tar. Det er derfor viktig at du skaper deg tid til å ta gode beslutninger, og til å forberede deg på hvordan du skal jobbe når uønskede situasjoner oppstår, og vanskelige valg skal tas. Bestem deg, tål å stå i valget ditt, og vit at et feil valg ofte kan rettes opp, og vil alltid lære deg noe viktig.

Heldigvis – du kan trene på å ta gode/bedre valg for deg selv!

Vi starter alltid med å jobbe godt med verdier – hva det er som er viktig for den enkelte, hva betyr det i praksis? Videre er det viktig å jobbe med mål på ulike arenaer – hva vil du få til og hvorfor? Her er det viktig å være realistisk – det gir en god guide til hva du prioriterer, og hvilke valg som er viktig å ta. Med et bevisst forhold til egne verdier og mål har du laget en god plattform, og vanskelige valg vil oppleves lettere å ta, og å gjennomføre. Kjenner du målene dine og verdiene dine, vet du også hva som er godt nok – et viktig premiss for å ta gode valg.

I de konkrete situasjonene der valg skal tas er det viktig å:
  • Skape tid: å skape tid handler også i stor grad om ikke å utsette!! Når du tenker etter kan du forberede veldig mange valg i god tid, og da er det langt mindre jobb å vurdere valget når det dukker opp. Skap tid også når du kjenner presset – du trenger som regel kun kort tid for å gi rom for rasjonelle resonnement, fremfor og styres av følelser som koker. Aksepter følelsene, de er naturlige, men gi rom for kloke tanker.
  • Finn perspektiv – både i forhold til tid; hva betyr det på kort og lang sikt? Og objektivitet; hvilket råd ville jeg gitt en venn/kollega i tilsvarende situasjon? Tenk at valg er et skritt på veien videre, en del av en prosess; ikke rett eller galt, ja eller nei, nå eller aldri.
  • Vær systematisk – forhold deg til fakta fremfor tolkning, gå igjennom fordelene og ulempene, forbered deg på hvordan du skal håndtere disse når valget er tatt – det gjør du best ved å se deg selv/visualisere hvordan du håndterer de på en optimal måte.

Disse tre oppgavene hjelper deg til å håndtere følelsene fornuftig, finne gode alternativer og gir deg styrke i gjennomføringen. Når valget er tatt: se etter fordelene og styrkene i valget ditt, jobb fremover. Snakk konstruktivt og godt til deg selv i gjennomføringen.


Ønsker du å komme i kontakt med mental trener og lederutvikler Line Bakkevig?

Send henne en e-post; Line@rawtrening.no

Vi har også mental trening på nett; www.mentalstyrketrening.com 

Les mer fra Line Bakkevig:

Øk selvtilliten din ved å sette klare mål!