«TA TIDEN TILBAKE»

Skrevet av RAW Trening | 14. november 2017 | Ingen kommentarer

"Kjøp" deg tid og la selvstyring bli ditt nye fokusområde.

Hvor dyktig er du på tidstyring, eller mere korrekt, hvor dyktig er du på selvstyring? Tiden, den styrer seg selv, det vi har makt til å kontrollere, er vår bruk av tid.

La selvstyring bli ditt nye fokusområde, det vil endre ditt liv radikalt.

Hva kjennetegner/ karakteriserer de som lykkes privat, innen sport, kunst ,kultur eller business, altså uavhengig av hvilken arena? Jo, de tar full kontroll på hvordan de anvender sin tid. De styrer bevisst sine timer og minutter av de felles 24 timene, 1440 minuttene og 86 400 sekunder vi alle får tildelt hvert døgn, tenk det , her står vi alle likt , uavhengig av språk, kjønn, religion og sosial status.

Uansett hva du ønsker oppnå, du MÅ evne å styre hvordan du bruker tiden din.

Hvordan gjør du det?

Viktigst er å ha et klart definert mål om hva du ønsker å oppnå, deretter skriver du en oppgave /arbeidsliste, dette frigjør plass i hodet, og hjelper å fokusere på de riktige gjøremålene

Deretter gjør du noe som vil løfte deg flere hakk og skille deg ut fra de fleste rundt deg. Har du f.eks 10 ting / oppgaver på din «to-do liste», så velger du ut de 2 oppgavene som vil få mest effekt ift. å bringe deg nærmere din målsetting. Det betyr at du må skille mellom det som du tror haster og det som er viktig ift. resultatet.

Skal du ferdigstille et prosjekt, male huset eller forberede deg til eksamen, ta deg tid til å evaluere hvilke 2 oppgaver som er vesentlige for at du kommer nærmere målet ditt. Resten av oppgavene evaluerer du meget kritisk, ser hva kan du si nei til, hva du kan delegere, og hva du kan stoppe å gjøre. Jeg lover deg at når du tar med deg denne holdningen inn i hverdagen vil det få en stor effekt på ift. det du ønsker / drømmer om å gjøre.

Vil du vite mere er det bare å ta kontakt .

eva@rawtrening.no