RAW UNG

PAKKE 1

  1. Screening behandler
  2. Møte og gjennomgang PT
  3. Utarbeide plan og treningsprogram PT
  4. Gjennomgang av program med PT

PAKKE 2

  1. Screening behandler
  2. Møte og gjennomgang PT
  3. Utarbeide plan og treningsprogram PT
  4. Gjennomgang av program med PT
  5. Relevante tester gjennomføres med testansvarlig